doc. Ing. Josef Kokeš, CSc.

Vystudoval ČVUT v Praze, fakultu elektrotechnickou, kde se věnoval výpočetní technice. Byl u počátků zavádění mini- a mikropočítačů u nás a stal se jedním z kmenových autorů časopisu Bajt. Na ČVUT pracoval na katedře mikroelektroniky, kde se zabýval aplikací a programováním mikropočítačů. Později se specializoval na vyšší formy automatizace, zejména na problémy umělé inteligence. Habilitoval se na ČVUT na strojní fakultě v oboru kybernetiky, prací o expertních systémech. Výzkumu umělé inteligence se věnuje i nadále, v současnosti zejména predikci jevů pomocí neuronových sítí, zejména ve spojení s empirickými transformacemi (Hilbert-Huangova, Teagerova apod.).

 

V uvedených oborech publikoval monografii, mnoho recenzovaných časopiseckých i jiných článků, včetně zahraničních. Je autorem několika desítek patentů a autorských osvědčení. Vedl několik úspěšných výzkumných grantů a působil na ČVUT ve funkci proděkana.

 

Vedle práce na ČVUT byl krátce zaměstnán také ve Výzkumném ústavu sdělovací techniky v Praze a ve Výzkumném ústavu přístrojů jaderné techniky, jako hlavní autor vyvíjeného softwaru. Delší dobu působil jako předseda úspěšné akciové společnosti.

 

Žije ve spokojené rodině, kde je autorem tří dětí. Jeho mottem je: „Život je příliš důležitá věc, než aby se o něm mluvilo vážně. – Oscar Wilde“.


Pozice/funkce docent