doc. Ing. Petr Besta, Ph.D.

Je absolventem Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Na fakultě Metalurgie a materiálového inženýrství vystudoval doktorský studijní program Řízení průmyslových systémů. Na téže fakultě v roce 2013 habilitoval jako docent. Mimo jiné také absolvoval studium na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity se zaměřením na učitelství odborných předmětů. Je absolventem Logistické akademie.

V oblasti výzkumu se věnuje především optimalizaci výrobních a logistických procesů. Je autorem (spoluautorem) více než 220 článků, původních vědeckých publikací, skript a monografií. Je řešitelem řady výzkumných projektů z oblasti logistiky, výrobních procesů a aplikace nových technických materiálů.

V rámci průmyslové praxe pracoval jako technolog nebo logistik. Aktivně spolupracuje s průmyslovými podniky v rámci školení a workshopů. Aktivně se podílí na řešení průmyslových problémů.

Mezi koníčky patří historie, turistika, moře.


Pozice/funkce Docent