doc. Ing. Václav Nétek, CSc.

Síla poznání ve spojení znalostí a praktických dovedností tvoří, dle mého názoru, základ schopností vytvářet nové zdroje budoucích konkurenčních výhod. Bez studia to prostě nejde. Růst světové vzdělanosti, zejména v technických oborech u států jihovýchodní Asie, představuje významnou “hrozbu” i významnou “příležitost” pro budoucí mladou generaci.

V reálné řídící praxi 30-ti let jsem prošel profesí  nákupu, prodeje, ekonomiky, účetnictví, marketingu a strategického řízení  v oborech primární metalurgie, hutní druhovýroby, přesného strojírenství a elektrorozvodných systémů nízkého napětí. Stál jsem u prvních počátků navazování kontaktů s novým obchodním světem západní Evropy, USA, Kanady, Číny, Indie, Sibiře a Ruska a Jižní Koree.  Uvědomil  jsem si obrovskou sílu multikulturálního světa, práce v mezinárodních týmech a potřebu kooperace a komunikace. Měl jsem vzácnou příležitost podílet se na bolestné cestě vývoje nového výrobku  s oceněním “Výrobek roku 2004” a příležitost budovat nový obor průmyslového marketingu
v podmínkách reálné praxe s oceněním “Marketér roku 2005”. Zásluhu jsem neměl já,
ale lidé, se kterými jsem měl tu čest spolupracovat a ti, kteří mě kdysi v dávné minulosti
dali ”genetickou výbavu” teoretických znalostí a praktických dovedností a byli na mě dostatečně tvrdí, protože člověk je od přírody líný.

Podnikání v dnešním  velice otevřeném světě představuje vysoké riziko a současně velkou odvahu a velké znalosti a předstih. Kdysi  jsem  zaslechl na jedné  marketingové konferenci v Londýně definici, že “podnikání je služba majetku”. Dnes je to i schopnost získat jedinečnost a neustále pracovat na hledání zdrojů budoucích konkurenčních výhod.
To je oblast výzkumu, která se stala mým koníčkem a nazývá se marketing.


Pozice/funkce garant SO Podnikání a management obchodu