doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.

Svou profesní kariéru zahájil po absolvování Přírodovědecké fakulty UP Olomouc (1985) na Střední průmyslové škole chemické v Ostravě. V Olomouci vykonal rovněž rigorózní zkoušku a vystudoval dále informatiku na tamní nově vzniklé katedře informatiky. Od počátku devadesátých let začal v informatice také podnikat a vysokoškolské vzdělání si rozšířil studiem oboru Manažerská informatika na Ekonomické fakultě VŠB – TU, uzavřené obhajobou disertační práce. Habilitoval na Univerzitě Hradec Králové v oboru Systémové inženýrství a informatika.

Od roku 1994 se věnuje řízení soukromých vzdělávacích institucí, nejprve jako informační manažer Institutu rozvoje podnikání, s.r.o. Spoluzakládal podnikatelskou střední školu, Soukromou vyšší odbornou školu podnikatelskou, s.r.o., a VŠP, a.s.,  kde nyní působí ve funkci prorektora. Své odborné znalosti a zkušenosti s řízením projektů informačních systémů zúročil ve vedení devíti projektů (z toho tří mezinárodních), jako expert pak působil v 15 projektech.

Publikační činnost zaměřuje na problematiku metodiky řízení informačních systémů. Je v této oblasti autorem dvou monografií, 16 článků v odborném tisku, 18 přednášek na zahraničních konferencích a 29 příspěvků na domácích konferencích. Napsal také tři vysokoškolské učebnice. V pedagogické činnosti klade důraz na podnikavost a její rozvoj v osobnostech posluchačů, kreativitu, slušný a poctivý přístup k práci.

K osobním zálibám patří nejrůznější sportovní aktivity, fotografování  a všechny tři děti.


Pozice/funkce Místopředseda představenstva
Telefon 595 228 128
E-mail vladimir.krajcik@vspp.cz