Ing. Andrea Folvarčná, Ph.D.

Odborná asistentka Katedry podnikání a managementu působila na Vysoké škole podnikání, a. s. od roku 2002 a následně od roku 2015 působí na její nástupkyni VŠPP.  Absolvovala inženýrská a následně doktorská studia na Ekonomické fakultě na Vysoké škole báňské – TU, která úspěšně zakončila v roce 2006. V rámci své pedagogické praxe se věnuje zejména oblasti malého a středního podnikání, inovacím v podnikání, poradenství a daňové problematice v podnikání. Kromě zapojení do pedagogických aktivit se již řadu let účastní výzkumů v oblasti výuky podnikání i samotné podnikatelské praxe. Aktivně spolupracuje s podnikatelskou praxí v oblasti poskytování poradenství.


Pozice/funkce Odborná asistentka, koordinátorka NMS