Ing. Andrea Kolková, Ph.D.

Na Ekonomické fakultě VŠB – TU absolvovala v magisterském studijním programu obor Finance v roce 2001. O pět let později tamtéž obhájila disertační práci a získala titul doktor v oboru Finance. Absolvovala několik kurzů v oblasti učitelství a andragogiky (Ostravská univerzita, Univerzita Palackého v Olomouci, Národního centrum distančního vzdělávání v Praze).

Od roku 2001 do 2004 vyučovala na katedře Financí VŠB – TU Ostrava. Na Vysoké škole podnikání, a.s. působí od roku 2004 a to v různých pozicích (vedoucí ISP, vedoucí NMS, manažer odborné přípravy, tajemník katedry, zástupce vedoucího katedry). Trvale se věnuje pedagogické praxi ve finančních předmětech.

Ve své vědecké práci se zabývá oblastí finančních trhů, zejména finančním derivátům, predikcí vývoje kurzů se zaměřením na indikátory technické analýzy. Je autorkou více než 20 vědeckých článků a 5 studijních skript a opor. Vědeckou práci v oblasti technické analýzy a derivátů snoubí s praktickými zkušenostmi jako aktivní trader. Praktické zkušenosti získala také vedením účetnictví drobným podnikatelům a daňovým konzultacím fyzickým osobám.
Nyní se aktivně věnuje finančnímu managementu skautského oddílu. Podílí se na několika neziskových projektech v oblastech rozvoje partnerství i osobnostním rozvoji. K jejím zálibám patří běh, jízda na kole, lyže, turistika a literatura.


Pozice/funkce Odborná asistentka