Ing. Bc. Lenka Švajdová, Ph.D.

Odborná asistentka katedry Marketingu a hodnototvorných procesů působí na VŠPP a.s., od akademického roku 2008/2009. Je absolventkou bakalářského studia na Filozofické fakultě Ostravské Univerzity oboru Španělština ve sféře podnikání a cestovního ruchu, navazujícího magisterského studia na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, oboru Podniková ekonomika, a doktorského studia Vysoké Školy Báňské v Ostravě oboru Řízená průmyslových systémů.

Během své pedagogické praxe se aktivně a s chutí účastní stáží v rámci programu Erasmus. Ve volných chvílích spolupracuje s předními cestovními kancelářemi České republiky, zvláště pak při přípravách konkrétních produktů cestovního ruchu i jejich následného čerpání. K osobním zálibám patří poznávání cizích kultur, hudba a život.


Pozice/funkce Odborná asistentka