Ing. Jaroslav Beneš

Na Vysoké škole podnikání a práva, a. s. (VŠPP) působí na pozicích kvestora a člena představenstva. Ty zastával již na Vysoké škole podnikání, a. s., a to od samotného vzniku školy v září 2000 do doby jejího přerodu na dnešní VŠPP. Jeho odpovědností je ekonomické a provozní řízení školy. K jeho hlavním posláním na Vysoké škole podnikání a práva, a. s., patří tvorba a realizace dlouhodobé finanční strategie a řízení každodenního ekonomického a provozního chodu školy, jakožto nutného podpůrného zázemí pro realizaci vzdělávacích aktivit.
O ekonomické řízení se zajímá od doby svých vysokoškolských studií. Po jejich ukončení v roce 1996 působí na vrcholných postech v ekonomických útvarech mnoha firem působících převážně v oblasti vzdělávání. Od poloviny devadesátých let je rovněž samostatným podnikatelem. Podílí se na vzniku a rozvoji středoevropského vzdělávacího holdingu Akademická aliance. Realizuje soukromé investice do start-up firem v ČR a USA.

Preferuje koncepční a cílevědomou činnost, možnost pracovat s velkou mírou zodpovědnosti při ctění firemní strategie, zákonů a morálních pravidel. Dovede se samostatně rozhodovat, při práci využívá vedle teoretických znalostí rovněž poznatky z vlastní
praktické činnosti. Bohaté zkušenosti má s finančním řízením projektů, ať již projektů
na vnitrofiremní úrovni, tak projektů financovaných z veřejných zdrojů.

V současné době je rovněž předsedou představenstva společnosti Studentská Residence Slezská, a. s., provozující vysokoškolské koleje v Ostravě a místopředsedou představenstva společnosti Akademická Aliance, a. s., kterou tvoří společenství škol od mateřské, přes základní, střední, vyšší odbornou až po vysoké školy.  Působí v orgánech spolupracujících vysokých škol, tj. Vysoké školy obchodní v Praze a Panevropské vysoké školy se sídlem v Bratislavě.

Rád sportuje (v mládí vrcholově, nyní rekreačně) a má soutěživého ducha. Každodenní radosti mu přinášejí jeho čtyři děti.


Pozice/funkce Člen představenstva, kvestor
Telefon 595 228 101, 603 147 712
E-mail jaroslav.benes@vspp.cz