Ing. Martina Nikolskaja

Absolventka bakalářského oboru Podnikání na Vysoké školy podnikání, a. s. a navazujícího magisterského studia na VŠB – TU, kde dále pokračuje na doktorském studiu na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství. V roce 2006 nastoupila do akademického prostředí Vysoké školy podnikání, a. s. a od roku 2015 působí na její nástupkyni Vysoké škole podnikání a práva, a. s. kde v současné době vykonává pozici akademického pracovníka na Katedře podnikání a managementu a také působí v managementu školy na pozici Prorektorky pro studiu.

Ve volném čase se zabývá rodinným podnikáním, turistice, cestování, lyžování a dalším sportovním aktivitám.


Pozice/funkce Prorektorka pro studium