Ing. Michal Červinka, Ph.D.

Po absolvování Vysoké školy Dopravy a spojů profesně působil více než 20 let v civilním letectví. Byl zaměstnán v letecké společnosti a na letištích od dělnických profesí až po manažerské funkce. Zastával rovněž funkci obchodního manažera velké globální firmy, v České republice a sousedních východoevropských zemích.

V rámci své odborné profese spolupracoval se zahraničními partnery na přípravě studie proveditelnosti pro rozvoj letiště Ostrava, zpracovával podnikatelské záměry letiště, spolupracoval na přípravě obchodně – marketingových plánů v regionu východní Evropy.

Je schopen týmové práce a vedení kolektivu, má dobré komunikační schopnosti, slušný vnitropolitický přehled.

K zálibám patří létání, letecké modelářství, vysokohorská turistika, jízda na kole, historická literatura.

Svými znalostmi a dovednostmi chce podpořit rozvoj Katedry PMO i VŠP a věnovat se také přeshraniční spolupráci ve výzkumné i vzdělávací oblasti.


Pozice/funkce Odborný asistent