Ing. Miluše Bartoňková, Ph.D.

Své vzdělání získala na VŠB – TU Ostrava v oboru podnikatelství a management. Po absolvování vysoké školy začala působit jako vědecko-pedagogický pracovník na ZČU FEK. Své vzdělání nadále rozšiřovala doktorským studiem na VŠB – TU Ostrava a paralelně také na Staffordshire University, Business Scholl, United Kingdom.

Po 6 letech akademické prostředí na čas opustila a působila v manažerských pozicích v oborech interního auditu, procesního a projektového managementu a informačních technologií. V průběhu celé své profesní praxe se intenzivně zabývá zlepšováním kvality života v regionu, v němž působí a svými odbornými aktivitami se intenzivně podílí na jeho rozvoji. Významnou součástí její práce jsou činnosti zaměřené na rozvoj Karlovarského kraje v  oblasti vzdělávání a uplatnění na trhu práce. Založila středisko VŠ v Karlovarském kraji a úspěšně jej dovedla na špičkovou úroveň akademického pracoviště srovnatelnou s ostatními pracovišti vysokých škol v republice. Primárním cílem aktivit v této oblasti bylo vytvoření znalostního a lidského potenciálu v informatických a ekonomických oborech, které představují jednu z vhodných rozvojových příležitostí daného teritoria.

            Při své akademické činnosti vždy dbá na nejvyšší úroveň pedagogické i manažerské práce zaměřené na kvalitu a odbornost vzdělání. Jejím krédem je precizně připravovat studenty na praktický profesní život, být vysoce profesionální, náročná a korektní, ale současně vlídná a přátelská ve svém přístupu ke studentům. Dodržuje morálku, etiku a lidskost, aby stejné hodnoty přenášela přes své studenty dál do společnosti. Mimo akademickou sféru je také autorkou a řešitelkou mnoha projektů v oblasti vzdělávání, ekonomiky a informačních systémů. Energii pro svou profesní činnost čerpá nejen ze svého entuziasmu, ale rovněž od svého syna a také zvířecích členů rodiny.


Pozice/funkce Pedagog a manažer, Katedra podnikání a managementu