Ing. Radan Jünger

Absolvent gymnázia Hladnov v Ostravě, v roce 1998 ukončil studium na Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, Ekonomické fakultě v oboru Marketing
a obchod s diplomovou prací na téma Business Process Reeingeneering.

Samostatnou podnikatelskou činností se zabývá od svých 18 let,  od roku 1993
v oblasti poradenství, vzdělávání a obchodu, od roku 1998 rozšiřuje své profesní zájmy
i o neziskový sektor.  Společně s otcem rozvíjel podnikavost mezi mladými lidmi i formou vzdělávacích institucí. Byl poradcem svého otce při zakládání dvou významných školských institucí – Soukromé vyšší odborné školy podnikatelské, s.r.o. a Vysoké školy podnikání a.s. Necelých 10 let působil jako pedagog postupně na VOŠ a VŠ a zaměřoval se na oblast výuky podnikání, aplikované ekonomie, marketingu a zahraničního obchodu.

Od roku 1998 se věnuje internacionalizaci českého vysokoškolského vzdělávání prostřednictvím skupiny GOSTUDY  jejichž služeb využilo přes 7000 zahraničních
studentů.

Od roku 2010 se věnuje strategickému a vrcholovému managementu v celé řadě vzdělávacích institucí, které souvisí s rozvojem společenství škol Akademické aliance a.s., ve které zastává roli předsedy představenstva. Je členem správní rady Panevropské vysoké školy, Vysoké školy obchodní a předsedou představenstva Vysoké školy podnikání a práva. V těchto řídí převážně neakademické procesy a spoluurčuje další strategický rozvoj a směr škol.

K zálibám patří výjimečné automobily, sportovní aktivity a provozování horské rezidence. V pracovním výkonu se neobejde bez čestnosti, sebereflexe, loajálnosti, pracovitosti a trpělivosti.  Tyto vlastnosti očekává také od všech svých spolupracovníků. Mluví plynule rusky, dorozumí se anglicky a německy.


Pozice/funkce Předseda představenstva VŠPP, a.s. a AA, a.s.
Telefon 595 228 138, 603 252 328
E-mail radan.junger@vspp.cz