Ing. Vendula Fialová, Ph.D.

Asistentka na katedře Podnikání a managementu, zaměřuje se především na oblast podnikavosti a podnikání. Absolventka VŠB – TU, Ekonomické fakulty, s Vysokou školou podnikání, a.s. spolupracuje od roku 2001, působila v různých funkcích a dlouhodobě se věnuje pedagogické činnosti. Spolupracuje na výzkumné činnosti týkající se malého a středního podnikání a rodinného podnikání. Je spoluautorkou řady studijních materiálů.


Pozice/funkce prorektorka pro studium