Mgr. Ing. Petra Ležáková

Mgr. Ing. Petra Ležáková měla celý život blízko k cizím jazykům, a to nejen svojí výřečností. Časté návštěvy příbuzných v Berlíně ji nabádaly k tomu, aby se německému jazyku věnovala více a hlouběji, což také podporovala vynikající vyučující německého jazyka na gymnáziu v Třebíči.

Pro vysokoškolské studium si i přes úspěšné absolvování oborů s němčinou zvolila Vysokou školu ekonomickou v Praze, kde vedle hlavní specializace Diplomacie vystudovala vedlejší specializaci Komerční jazyky. Díky semestrálnímu pobytu na Arizona State University a velmi dobře koncipovaným učebnicím anglického jazyka na VŠE si oblíbila rovněž jazyk anglický. Již v závěru vysokoškolských studií začala pracovat na Vysoké škole manažerské informatiky a ekonomiky, později Vysoké škole manažerské informatiky, ekonomiky a práva, dnes Vysoké škole podnikání a práva v Praze. Vysokoškolská praxe v ní vzbudila touhu porozumět jazykům i z teoretického hlediska. Při zaměstnání proto vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, kde získala magisterský titul v oboru učitelství německého a anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ a SŠ.

Jí vyučované a garantované předměty na VŠPP jsou obecný jazyk německý a anglický, Business English a odborná němčina.

K jejím zálibám patří studium dalších cizích jazyků (španělština, francouzština, ruština), které může využít při svém velkém koníčku, jímž je cestování a poznávání nových kultur a zvyklostí. Zajímá se o ekologii a udržitelný rozvoj, ve volném čase nesmí také chybět setkávání s přáteli. Dříve se věnovala běhu, v současné době tvoří střed jejího sportovního zájmu společenský tanec
s profesionálními tanečními partnery.


Pozice/funkce asistentka