Mgr. Ing. Tomáš Tykva

Absolvent Vysoké školy podnikání, a. s. v Ostravě a Univerzity J. A. Komenského v Praze. Zkušenosti získal také v kurzu Busines Fundamentals na kanadské Capillano College.

Od počátku své profesní kariéry se věnuje problematice podnikání se zaměřením na management a řízení lidských zdrojů a dále na podnikovou ekonomiku a regionální rozvoj. V počátcích svého profesního života pracoval jako sales manager, od roku 2005 pak jako vysokoškolský pedagog. Na vysoké škole také prošel několika manažerskými pozicemi, nyní zastává funkci vedoucího Institutu profesních a odborných kompetencí v podnikání.

Aktivně se zapojuje do řešení vědecko-výzkumných úkolů a participuje na významných projektech spolufinancovaných z ESF a ERDF.


Pozice/funkce Odborný asistent