PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc.

V průběhu dosavadní vysokoškolské činnosti působil na Slezské univerzitě jako odborný asistent, vedoucí katedry komunikace, proděkan pro studijní záležitosti
a proděkan pro zahraniční styky. Od roku 2007 je pedagogem Vysoké školy podnikání, a.s. Do září 2008 zastával pozici prorektora pro řízení obsahu a kvalitu výuky, nyní
odborného asistenta.

V průběhu vysokoškolské praxe se zapojil do řady vědeckovýzkumných projektů, projektů Evropského sociálního fondu a projektů v rámci mezinárodní spolupráce vysokých škol. Absolvoval mnoho zahraničních studijních pobytů (např. Japonsko, Dánsko,
Turecko, Velká Británie, Martinique, Ukrajina). Publikační činnost je orientována
do oblasti manažerské a firemní komunikace.

K zálibám patří sport, zejména lyžování, cyklistika a tenis, volný čas věnuje též zvelebování své zahrady.


Pozice/funkce ředitel institutu podnikání a marketingu