PhDr. Ivana Bulanda PhD.

PhDr. Ivana Bulanda PhD., přichází na VŠPP z Katedry masmediálnej komunikácie a reklamy, FF UKF v Nitře, kde dosud zastávala pozici odborného asistenta. Na Univerzitě Konštantína Filozofa v Nitře postupně získala v roce 2007 titul magistr. V roce 2010 získala věděcko-akademický titul PhD. a v roce 2015 akademický titul doktor filozofie PhDr..

V praxi se pohybuje už téměř deset let. Specializuje se na aplikaci transakční analýzy do oblasti marketingového výzkumu a též se aktivně věnuje zkoumání percepcí marketingových komunikátů u cílových skupin.
Na VŠPP vyučuje předměty Marketing, Marketingový výzkum, Sociální marketing a Metodologie výzkumu.


Pozice/funkce PROREKTORKA PRO VĚDU A VÝZKUM A ZAHRANIČÍ