PhDr. Janusz Karpeta

Po absolvování filologického oboru se zaměřením na překladatelství a cizí jazyky na Filozofické Fakultě Univerzity Palackého v Olomouci profesně působí více než deset let ve vysokoškolském prostředí. Svou profesní kariéru zahájil na OPF SLU v Karviné, kde se věnoval výuce cizích jazyků a přípravným kurzům na certifikované mezinárodní zkoušky. Poté zastával funkci personálního asistenta generálního ředitele RWE v Ostravě a věnoval se úkolům v oblasti firemní komunikace v němčině a angličtině.

Následně se vrátil na akademickou půdu, na katedru komunikace OPF SLU v Karviné, kde zastřešoval komunikační předměty v angličtině (Corporate communication, Public speaking, Media and culture a další). Mezitím již několik let intenzivně spolupracoval s VŠP a.s., nyní zde působí jako interní odborný asistent katedry cizích jazyků, v rámci níž vede semináře pro anglický, německý a polský jazyk.

Pokračuje v doktorandském studiu na katedře slavistiky FF UP Olomouc, s níž je spojena jeho dosavadní publikační činnost. Během své profesní praxe získal řadu zkušeností a postřehů jak co nejefektivněji vyučovat cizí jazyky, a to na různých školeních či konferencích doma i v zahraničí. Vyznává pracovitost, spolehlivost, loajálnost, samostatnost.

K zálibám patří cestování, poznávaní nových kultur, počítače a elektrotechnika.


Pozice/funkce Odborný asistent