PhDr. Lukáš Durda, PhD.

Vystudoval sociologii, veřejnou politiku a mezinárodní podnikání. Vyučuje předměty zaměřené na rozvoj kreativity a podnikavosti. Poznatky z praxe získával v několika neziskových organizacích na pozicích projektový manažer, analytik a konzultant.

Absolvoval studijní pobyty zaměřené na podnikání a možnosti jeho výuky na Harvard Business School, Babson College, Maastricht University, Vlerick Business School a TeamAcademy ve Finsku. Má zkušenosti také z Německa, Norska a Švýcarska.

V publikační, výzkumné a projektové činnosti se zaměřuje zejména na oblast podnikavosti, startupového prostředí a networkingu.

Je příznivcem zelené městské mobility.


Pozice/funkce Odborný asistent