PhDr. Lukáš Durda

Absolvent Fakulty sociálních věd univerzity Karlovy v Praze nastoupil na Vysokou školu podnikání v roce 2004. Vyučuje předměty zaměřené na rozvoj kreativity a podnikavosti. Poznatky z praxe získával v několika neziskových organizacích na pozicích projektový manažer, analytik a konzultant. Živil se také jako vědecký pracovník.

Absolvoval studijní pobyty zaměřené na podnikání a možnosti jeho výuky na Harvard Business School, Babson College, Maastricht University, Vlerick Business School a TeamAcademy ve Finsku. Má zkušenosti také z Německa, Norska a Švýcarska.

V publikační, výzkumné a projektové činnosti se zaměřuje zejména na oblast podnikavosti, networkingu a výuky podnikání. Je příznivcem zelené městské mobility. Rozčiluje ho česká pop-music, a to, jak se lidé chovají k naší planetě a jejím obyvatelům.


Pozice/funkce Odborný asistent