prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D.

Absolvent Fakulty obchodní Vysoké školy ekonomické v Praze. Na téže škole vystudoval v postgraduálním studiu i Učitelství ekonomických předmětů. V devadesátých letech studoval marketing na vysoké škole v nizozemském Eindhovenu, v této době absolvoval řadu studijních pobytů, například v Kanadě, Francii, Belgii, USA, Irsku a Velké Británii. Doktorát absolvoval na VŠB – TU v Ostravě, habilitoval u UTB ve Zlíně a profesura na PEVŠ v Bratislavě.

Autor více než 20 publikací v celkovém nákladu 140 tis. výtisků, více než 100 dalších publikačních výstupů (časopisy, konferenční sborníky atd.). Během své dlouhé pedagogické kariéry přednášel na řadě českých i zahraničních vysokých školách, kromě těch slovenských to byla Wirtschaftsuniversität a Studienzentrum Hohe Warte  ve Vídni, Univerzita Algarve v Portugalsku, dále na mezinárodních konferencích a kongresech mimo jiné v Honolulu na Havaji (USA), Middx University v Londýně, dále na Kypru, v Rakousku, Bulharsku, Turecku, Dánsku, Polsku a řadě jiných zemí. Člen SIETAR UK (Society for Intercultural Education and Research), v minulosti člen Executive Commitee EURASHE v Bruselu.  V minulosti a současnosti člen tří univerzitních a pěti fakultních vědeckých rad, člen redakčních rad 7 vědeckých a odborných časopisů.

V minulosti se závodně věnoval vodnímu pólu, první ligu hrál ve Slávii Praha FEL a Dukle Žilina, nominován do juniorské a akademické reprezentace bývalé ČSSR. Po ukončení závodní kariéry se několik let věnoval olympijskému triatlonu. Dalším sportovním koníčkem byla kopaná, hokej a cyklistika. V současnosti rekreační cykloturistika a cestování.


Pozice/funkce Garant studijního programu Marketingové komunikace