prof. Ing. Růžena Petříková, CSc.

Ostravská rodačka je absolventkou Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, kde rovněž absolvovala své doktorandské studium a tamtéž habilitovala v roce 1988 v oboru Slévárenská technologie.

V roce 1995 habilitovala také v oboru Kvalita produkce a bezpečnost technických systémů na Strojírenské fakultě Technické univerzity Košice, a v roce 2001 tamtéž také úspěšně inaugurovala. Je autorkou více než 2 desítky monografií, řady skript a učebních textů, více než tří set odborných článků v časopisech a sbornících domácích i zahraničních.

Je členkou zkušebních komisí pro státní doktorské zkoušky řady českých i slovenských vysokých škol. Zasedá v redakčních radách periodik  Kvalita – inovace – prosperita, Kvalita pro život, Zpravodaj ČSVTS a Prosperita. Je první držitelkou prestižní ceny Anežky Žaludové udělované Českou společností pro jakost za mimořádný osobní přínos k rozvoji a aplikaci péče o jakost v ČR. V roce 2003 se stala vítězkou soutěže Manažer roku v odvětví vzdělávání a poradenství. V období 1993-2013 byla ředitelkou firmy DTO CZ, s.r.o. (dříve Dům techniky Ostrava), poskytující vzdělávání a poradenství. Do  roku 2007 byla stálým zástupcem České republiky ve Světové federaci inženýrů WFEO. Od ledna 2008 je členkou Rady kvality ČR, o rok později se stala místopředsedkyní Rady kvality ČR a současně i předsedkyní Odborné sekce RK ČR „ Kvalita ve vzdělávání“.

K osobním zálibám patří zejména cestování spojené s relaxací u moře či na horách,ze sportovních aktivit je to v současnosti zejména golf a cyklistika. To vše v mixu s kvalitním uměním ve všech jeho podobách pak představuje tolik potřebný relax, vyrovnávající náročný každodenní pracovní život.


Pozice/funkce Profesorka