prof. Ing. Vítězslav Zamarský, CSc.

Po absolvování vysoké školy a získání titulu inženýr geolog se věnoval problematice vyhledávání ložisek nerostných surovin doma i v zahraničí, především v Latinské Americe. Při práci v Latinské Americe uspěl především aplikací nových progresivních průzkumných metod, kterými byly objeveny nové a nečekané surovinové zdroje.

Na VŠB-TU Ostrava spolupracoval ve výzkumu přírodních zdrojů niklu, kobaltu a mědi, vnitřní stavby nových stavebních a izolačních hmot, vedle toho se rovněž dlouhodobě věnoval pedagogické činnosti. V akademických funkcích působil jako proděkan, děkan a prorektor. Během profesionální praxe se seznámil s podnikatelskými aktivitami v oblasti „high-tech“ u mnoha špičkových zahraničních i tuzemských firem. Spolupracoval na založení Vědecko-technologického parku, a. s. Ostrava i na projektech revitalizace Moravskoslezského kraje v oblasti životního prostředí a inovací.

Domácí a zahraniční praxe ho naučila skromnosti, zodpovědnosti za své kroky, dovedla k umění jednat s lidmi a zaujmout je pro sdělované myšlenky. Své profesní a životní zkušenosti chce předávat mladým podnikavým lidem. K zálibám patří hudba, literatura faktu a geovědní turistika.


Pozice/funkce Profesor