prof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc.

Garant studijního programu Ekonomika a management a garant studijního oboru Podnikání se dlouhodobě věnuje problematice ekonomiky a řízení podniků, podnikání a podnikatelskému prostředí. V dané problematice vystudoval vysokou školu, získal tituly CSc., docent a profesor. Pracoval na vysokých školách VŠB-TU Ostrava, WSZMiJO Katowice, Universita ekonomiczna Katowice, VŠP, a.s. a nyní působí na VŠPP, a. s. Aktivně spolupracuje rovněž s dalšími vysokými školami v ČR, na Slovensku a v Polsku. Působil také v průmyslové, podnikatelské a výzkumné praxi, kupř. SMEZ Ostrava, VÚROM Ostrava, OECD, Privátní investiční fond, ve statutárních orgánech různých společností a družstev atd.

Na jaře 1990 zahájil podnikání v oblasti poradenství v problematice podnikání a ekonomiky podniků a tuto aktivitu jeho firma dosud provozuje. Napsal nebo byl spoluautorem stovek článků, příspěvků na konference, skript, knih atd. – velmi pozitivní ohlas měly např. knihy „Jak zvýšit konkurenceschopnost podniku“ (Grada) nebo „Konkurenční potenciál průmyslového podniku“ (C. H. Beck) a další knihy a články vydané v Polsku, na Slovensku, ve Francii, USA, na Taiwanu ap.

Je spoluzakladatelem a prezidentem spolku na podporu sportu, kultury a vzdělávání. Příroda v podhůří Beskyd je jeho „životním prostředím“.

Kdo jej poznal, zná i jeho aforizmy: „úcta ke stáří a mládí vpřed“ nebo „krok po kroku ku pokroku, nesmí se ale často zakopávat“!

Pedagogické motto: „profesor hledá pravdu, šíří pravdu, brání pravdu a má pokoru k omylům svým a jiných“.

Pozice/funkce: Zástupce vedoucího Katedry podnikání a managementu, profesor, akademický pracovník, garant studijního programu ekonomika a management, garant studijního oboru podnikání


Pozice/funkce Garant studijního programu Ekonomika a management a garant studijního oboru Podnikání