prof. JUDr. Helena Válková, CSc.

PROF. JUDR. HELENA VÁLKOVÁ, CSC.

Helena Válková vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, v roce 1997 se habilitovala na Právnické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně a v roce 2006 byla jmenována profesorkou v oboru trestní právo na Právnické fakultě Trnavské univerzity v Trnavě. Od roku 1991 působí Helena Válková na Filozofické fakultě UK v Praze, v letech 1996 až 2011 patřila ke klíčovým akademickým pracovníkům na Fakultě právnické ZČU v Plzni a od roku 2012 do roku 2015 na soukromé Vysoké škole manažerské informatiky, ekonomiky a práva v Praze.

Dlouhodobě se věnuje trestní politice uplatňované vůči delikventní mládeži, trestním sankcím a obětem trestných činů. Publikuje v domácích a zahraničních časopisech a je autorkou nebo spoluautorkou učebnic a vědeckých monografií věnovaných kriminologii, trestní politice a trestnímu právu. Mezi lety 2014 a 2015 působila více než rok ve vládě Bohuslava Sobotky jako ministryně spravedlnosti. V současnosti je místopředsedkyní Ústavněprávního výboru Poslanecké sněmovny a členkou jejího Výboru pro bezpečnost.

 


Pozice/funkce profesorka