RNDr. Martin Čajánek, Ph.D.

Po ukončení studia Gymnázia ve Frýdlantě nad Ostravicí, následně absolvoval Přírodovědeckou fakultu UP Olomouc v magisterském oboru Biofyzika a chemická fyzika. V roce 1998 ukončil postgraduální doktorské studium oboru Biofyzika na Katedře Experimentální fyziky Přírodovědecké fakulty UP Olomouc.

Od roku 1992 pracoval 18 let na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity v Ostravě. Zde na pracovišti Katedry Fyziky vykonával, vedle vědecké a přímé pedagogické činnosti, také funkce spojené se studijní agendou. Byl pedagogickým poradcem (tutorem) dvou oborů a následně byl pověřen funkcí tajemníka katedry, kdy řídil především oblast studia. Vedl nebo se podílel na přípravě akreditací oborů ve všech stupních studia (Bc., Mgr., Dr.), několik funkčních období byl rovněž členem akademického senátu PřF OU.

Je dobře seznámen s fungováním veřejné a státní správy, 8 let byl ve vedení jedné z největších obcí Moravskoslezského kraje. Zde měl možnost účastnit se řízení při realizaci zásadních investičních akcí v historii obce v celkové hodnotě přesahující 400 mil. Kč. V současnosti působí jako člen obecního zastupitelstva.

Je členem komise „Pro výzkum, vývoj a inovační podnikání“ při Radě Moravskoslezského kraje a členem správní rady regionální agentury MSID Moravskoslezského kraje. V oblasti podnikání se orientuje především na realitním trhu.

Volný čas věnuje zvláště rodině a svým čtyřem dětem, mezi záliby pak patří historie, genealogie a turistika.


Pozice/funkce Prorektor pro studium