RNDr. Michal Bejček, Ph.D.

Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor Numerická matematika. Titul Ph.D. získal na stejné instituci v oblasti Vědecko-technických výpočtů. V dalším profesním životě se věnoval správě sítí a konzultační a lektorské činnosti. V současné době působí kromě Vysoké školy podnikání a práva také na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy.

Mezi jeho hlavní profesní zájmy patří počítačové sítě a operační systém Linux. Oběma oblastem se věnuje již od studentských let, jako správce sítě nebo lektor v této oblasti. Spolupracoval nebo dosud spolupracuje s různými firmami jako například Soukromá škola výpočetní techniky, OKSystem nebo Relsie. Kromě této činnosti byl řešitelem několika grantů s několikamilonovými rozpočty financovaných z evropských fondů. Je autorem několika článků a učebních textů. V současné době je také zástupcem České republiky v pracovní skupině CEN/TC 434. V poslední době na výzkumu a publikační činnosti spolupracuje zejména s doc. Kokešem ze stejné katedry.

Je ženatý, má dvě děti a mezi koníčky patří zejména vysokohorská turistika, trailové běhaní, geocaching a fotografování.


Pozice/funkce Odborný asistent