RNDr. Zdeněk Taussik

Absolvent Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (1970) a čtyřsemestrálního studia pedagogiky na Filozofické fakulty stejné vysoké školy má za sebou také dlouholetou praxi i se zkušenostmi z řídících funkcí v obchodních společnostech. Pracoval na Univerzitě Karlově a Univerzitě 17. listopadu, rovněž na Ekonomické fakultě VŠB – TU.

Během svého působení ve společnosti ČSAD Ostrava, a.s., zastával pozici vedoucího oddělení výchovy a vzdělávání, a také zástupce ředitele Závodu služeb firmy. Vytvořil systém průběžného vzdělávání pracovníků, projekt výcviku a vzdělávání obchodních náměstků a obchodních zástupců, podílel se na vypracování personálních norem této dopravní společnosti v rámci vytvářeného systému řízení a jakosti. Další řídicí zkušenosti získal jako předseda představenstva obchodní firmy. Od roku 2004 působí jako odborný asistent na VŠP, a.s., je vedoucím kombinovaného studia.


Pozice/funkce Odborný asistent