INFORMACE O ZMĚNÁCH VE VÝUCE Z DŮVODU NAŘÍZENÍ KRAJSKÝCH HYGIENICKÝCH STANIC

Vážené studentky a studenti,

Vysoká škola podnikání a práva na základě nařízení Hygienické stanice hlavního města Prahy č. 12/2020 s účinností od 21.9.2020 do odvolání a mimořádného opatření č. 24/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě s účinností od středy 23. září 2020 do odvolání, které zakazují osobní přítomnost studentů ve výuce při studiu na vysoké škole, přechází na online výuku prostřednictvím Microsoft Teams na svém pracovišti v Praze, v Ostravě a Brně.

Veškerá výuka zůstává zachována a probíhá dle harmonogramu akademického roku a platných rozvrhů v online formě.

Přechod prezenční formy studia na online výuku v Praze proběhne od pondělí 21.9.2020 a v Ostravě od středy 23.9.2020. Přechod kombinované formy studia v Praze, Ostravě a Brně proběhne dle termínů konzultací dle platného rozvrhu a harmonogramu akademického roku.

Veškeré přijímání a zápisy ke studiu probíhají v běžné formě.

Všichni dotčení studenti již obdrželi, nebo obdrží prostřednictvím emailu přístupy a návody na přihlášení do prostředí MST. Sledujte prosím svůj mail a informace v UIS.

Přístupové kódy rovněž naleznete v dokumentovém serveru UIS, v záložce 1.2.08 Přístupy a návod pro on-line výuku  https://is.vspp.cz/auth/dok_server/slozka.pl?id=11208;lang=cz.

Sumarizaci informací týkajících se výuky a chodu VŠPP v rámci krizových opatření naleznete souhrnně pod odkazem: https://www.vspp.cz/koronavirus/

Všechny informace budeme průběžně aktualizovat dle vývoje situace.

Děkujeme vám za důvěru a věříme, že se s vámi opět brzy uvidíme na akademické půdě VŠPP.