VŠPP je úspěšná i v mezinárodních projektech

 

Vysoká škola podnikání a práva získala v rámci programu Erasmus+ KA2 Podpora a rozvoj inovací mezinárodní projekt Research and teaching case studies as a tool for transfer of current knowledge from business practice to academia. Projekt se zaměřuje na dvě formy případových studií – výzkumné a výukové. Obě formy případových studií mají velké uplatnění v akademickém prostředí, kde umožňují propojení akademických pracovníků s reálným světem podnikání a přenos poznatků z praxe do výzkumu a výuky. Přispívá tak k vytvoření modelu spolupráce a k propojení mezi vzděláváním, výzkumem a podnikatelskou sférou. Do projektu jsou zapojeny čtyři vysoké školy: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola obchodní v Praze (obě Česká republika), Panevropská vysoká škola (Slovenská republika) a Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania (Polsko).  Přidruženým partnerem je PROSPERITA Holding, a. s. Doba trvání projektu činí 24 měsíců.