VŠPP spustila doktorský studijní program

Vážení studenti, absolventi,

Vysoká škola podnikání a práva dosáhla svého strategického cíle, a rozhodnutím Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství získala akreditaci doktorského studijního programu Podnikání a management (titul Ph.D.) se standardní dobou studia 4 roky v prezenční i kombinované formě studia. Zároveň jsme se stali vysokou školou univerzitního typu.

Doktorské studium je určeno pro vědecko-pedagogické, výzkumné pracovníky a absolventy magisterských studijních programů (Ing., Mgr.), a slouží ke zvýšení jejich odborné kvalifikace pro příslušnou oblast vzdělávání. Zároveň umožňuje rozšíření dalšího stupně vzdělání i lidem z praxe, kteří mají zájem o rozšíření dalších poznatků v oblasti podnikání, managementu, financí i obchodu. Akreditace doktorského studijního programu otevírá prostor i pro akreditaci habilitačního a inauguračního řízení ve střednědobém časovém horizontu. Pro zájemce je přípraven tým zkušených školitelů doktorandů z řád interních a externích pedagogů, a celé spektrum témat disertačních prací.

Přijímací řízení na tento studijní program bylo právě zahájeno. Papírovou přihlášku si můžete vyzvednout na studijním oddělení vysoké školy. Vaše přihlášky můžete podávat do 30.6.2022.

  1. Více informací o Ph.D. studiu získáte: ZDE
  1. Zásady doktorského studia: ZDE
  1. Přijímací řízení: ZDE
  1. Výběr témat pro doktorské studium: ZDE
  1. Školné: ZDE