VŠPP ZÍSKALA AKREDITACI STUDIJNÍHO PROGRAMU BEZPEČNOSTNÍ STUDIA

Na naší vysoké škole, po náročných přípravách a souhlasném stanovisku Národního akreditačního úřadu ze dne 15.4.2020, nově otevíráme zajímavý a přitažlivý studijní program Bezpečnostní studia. VŠPP přivítá v říjnu první studenty nového studijního programu. Od začátku akademického roku nabídne studium v prezenční a kombinované formě v Praze.

Garantem atraktivního programu se stal doc. JUDr. David Zámek, Ph.D., LL.M.. „Každodenní praxe dokazuje obrovský vliv, který má oblast bezpečnosti na naše životy obzvláště v dnešních dnech. Přirozeně proto i náš pracovní trh volá po kvalitních odbornících z oblasti bezpečnosti.

Profesní studium Bezpečnostních studií: Více praxe a zkušeností

Nový profesní obor VŠPP se opírá o odborné předměty, které jsou orientované na získání znalostí, dovedností a kompetencí v oblasti vnitřní bezpečnosti státu. Na studenty čekají předměty, jejichž náplň vychází z reálné praxe. Kromě problematiky vnitřní bezpečnosti se studenti mohou těšit například také na získávání znalostí z oblastí práva, kriminologie, penologie a dalších společensko-vědních oborů nezbytně nutných pro uplatnění v praxi.

Podrobnější informace o studijním programu jsou k dispozici na webové stránce www.vysokabezpecnost.cz. Přihlášku ke studiu lze vyplnit během několika minut přímo na webových stránkách www.vysokabezpecnost.cz nebo na stránkách vysoké školy www.vspp.cz.