VŠPP ZÍSKALA DALŠÍ TŘI AKREDITACE !!!

Vysoká škola podnikání a práva rozšířila nabídku svých studijních programů o dva bakalářské studijní programy a jeden navazující magisterský studijní program. Kladné rozhodnutí Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství je výsledkem precizní přípravy a kvalitního personálního a materiálně-technického zabezpečení všech studijních programů. Nové studijní programy byly akreditovány na 5 let.

Bakalářské studium jsme rozšířili o studijní program Účetnictví-Daně-Controlling, (Bc.). Cílem studijního programu je připravit profesně vybavené odborníky především v oblasti financí, kteří jsou schopni se orientovat ve vzájemných souvislostech v oblasti finančního řízení, účetnictví a daní. Studijní program je koncipován v souladu s aktuálními potřebami podnikatelské sféry a trendy v oblasti ekonomického a finančního řízení podnikatelských subjektů.

Druhým akreditovaným studijním programem je Obchodní a marketingový management, (Bc.). Studijní program zaměřený na výchovu odborně zdatných, prakticky vybavených odborníků připravených k působení v pozicích obchodních a marketingových manažerů zejména středního a nižšího managementu a odborných speciálistů na relevantních úsecích podniků, schopných zvládat taktické úkoly.

Obzvláště velkou radost máme z očekávané akreditace navazujícího magisterského studijního programu v oblasti práva – Obchodně právní studia, (Mgr.). Toužili jsme našim absolventům studijního programu Pravní specializace nabídnout i navazující studium a to se nám touto akreditací podařilo. Máme zájem ještě v probíhajícím náboru do zimního semestru 2020-2021 otevřít přijímací řízení pro kombinované studium v Praze. V příštím akademickém roce bychom otevřeli přijímací řízení již ve všech formách studia v Praze i Ostravě.

Fungování podnikatelské sféry vyžaduje odborníky se speciálními znalostmi v těch oblastech práva, jejichž aplikace je potřebná v podmínkách fungování podniků (jako subjektů podnikatelského prostředí). Z tohoto zhlediska je cílem studia vychovávat odborníky zaměřené na fungování podnikonvé sféry, konkrétně disponující znalostmi v oblsati zakládání právnických osob, jejich právního režimu a jejich fungování, případně i jejich rušení a zániku (likvidace), a to včetně znalostí regulace podnikové sféry a podnikatelského prostředí právními normami Evropské unie, především těmi přímo použitelnými.