Katedry

Vedoucí Katedry marketingu


Členové katedry

prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D.
doc. Mgr. Krzysztof Gajdka Ph.D., MBA
doc. Ing. Václav Nétek, CSc.
PhDr. Ivana Bulanda PhD.
Ing. Michal Červinka, Ph.D.

doc. PhDr. PaedDr. Marcel Lincényi, PhD.

doc. Ing. Zoltán Rózsa, PhD.
Mgr. Mira Abrahamyan
RSDr. Jozef Bohunický, PhD.
Ing. Ľubica Gajanová, PhD.
Mgr. Pavel Kapoun, Ph.D.

 

Odborníci z praxe

Ing. Lenka Hetflajšová
PhDr. Ing. Marcel Houžva, MBA, LL.M.
Ing. Karolína Houžvová
Ing. Roman Kořán
MgA. Aliaksandra Laurova

Ing. Ladislav Pátík

Ing. Dagmar Skokanová, Ph.D.
Ing. Růžena Vorlová, Ph.D.
Ing. Šárka Janků, Ph.D.

Prof. Ing. Růžena Petříková, CSc.

Vedoucí Katedry podnikání a managementu


Členové katedry

prof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc.
prof. RNDr. Beáta Stehlíková CSc.
doc. Ing. Jitka Kloudová, Ph.D.
doc. Dr. Ing. Ivo Formánek
doc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D.
doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.
doc. Ing. Josef Kokeš, CSc.
PhDr. Ing. Radim Maňák, Ph.D.
RNDr. Martin Čajánek, Ph.D.
RNDr. Michal Bejček, Ph.D.
PhDr. Lukáš Durda, PhD.
 
Ing. Linda Sedláčková, Ph.D.
Ing. Andrea Folvarčná, Ph.D.
Ing. Kamila Beňová
Ing. Vendula Fialová, Ph.D.

Vedoucí Katedry práva


Členové katedry

prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc.
prof. JUDr. Helena Válková, CSc.
doc. JUDr. Ludmila Lochmanová, Ph.D.
doc. JUDr. Jarmila Pavlátová, CSc.
JUDr. Radim Pastrňák, Ph.D.

Vedoucí Katedry bezpečnostních a kriminologických studií


Členové katedry

doc. JUDr. David Zámek, Ph.D., LL.M.

Vedoucí Katedry jazyků


Členové katedry

Mgr. Ing. Petra Ležáková
 
další členové skupiny