Ing. Vladimír Vavrečka, CSc.

Je absolventem Ekonomické fakulty VŠB-TU v Ostravě, oboru Ekonomika průmyslu (1982). Na stejné fakultě obhájil svou disertační práci zaměřenou na problematiku marketingu (1991). V roce 1990 byl jedním ze zakladatelů katedry Marketingu a obchodu na Ekonomické fakultě VŠB-TU v Ostravě., kde následně působil i ve funkci jejího vedoucího. Od roku 1991 působil souběžně na Institutu rozvoje podnikání, s.r.o., jehož byl spoluvlastníkem a dlouhé roky jednatelem, od roku 1993 zde působil v různých manažerských funkcích.

Po letech externí spolupráce s britskou společností Enterprise plc se od roku 1998 stal jejím pracovníkem a později jednatelem a ředitelem české dceřiné společnosti Enterprise plc, s. r. o. (od r. 2002). V letech 1999-2000 byl členem skupiny zakladatelů Vysoké školy podnikání, a.s., a následně se stal i jejím zakládajícím akcionářem. Kromě zpracování první žádosti o akreditaci oboru Podnikání (1999) se podílel na zpracování 6 žádostí o akreditaci i dalších oborů vyučovaných na VŠP, a. s., dnes na VŠPP, a. s.

Praktické zkušenosti s podnikáním, marketingem a marketingovou komunikací získával od roku 1990 jak působením v řídících strukturách řady významných podniků (člen představenstev a dozorčích rad), tak prací na množství projektů (více než 100 projektů za 20 let) pro organizace jak ze soukromého, tak z veřejného sektoru (ministerstva, kraje, města a obce, mikroregiony atd.).

Převážná část jeho výše uvedených aktivit byla spojena s marketingem, marketingovou komunikací a s marketingem cestovního ruchu.

Na VŠP, a. s. (dnes VŠPP, a. s.) dlouhodobě působil jako externí pedagog a od založení školy až do roku 2005 byl členem dozorčí rady společnosti. Od 1. 9. 2010 zde nastoupil na pozici interního pedagoga. V rámci vědecko-výzkumné a pedagogické činnosti se zaměřuje zejména na problematiku marketingu a marketingové komunikace a to jak v sektorech služeb (zejména cestovní ruch) a obchodu, tak ve výrobních odvětvích.

Mezi jeho koníčky patří cestování, jízda na kole, lyžování, fotografování a péče o zahradu.

 

Pozice/funkce Vedoucí Katedry marketingu
další členové skupiny