MGR. Jan Skipala

Absolvent Filozofické fakulty, oboru Anglický jazyk a literatura a společenské vědy, Ostravské univerzity, působil na Vysoké škole podnikání, a.s., od jejího založení v roce 2000. Nejprve jako vedoucí jazykového vzdělávání, od roku 2001 jako vedoucí katedry cizích jazyků. Na Vysoké škole podnikání a práva, a.s. v současnosti pracuje jako zástupce vedoucího katedry cizích jazyků pro výuková pracoviště Ostrava, Brno, Olomouc a Pardubice. Předtím vyučoval angličtinu na středních školách, spoluzakládal jazykovou agenturu TT- CONTACT, s.r.o., byl lektorem všeobecné a obchodní angličtiny v průmyslových firmách Moravskoslezského kraje.

Kromě své pedagogické práce na VŠPP zajišťuje také překlady odborných textů, příspěvků a článků do vědeckých časopisů a anotací vědeckých prací. V uplynulých letech absolvoval několik zahraničních stáží v rámci programu SOCRATES, ERASMUS a ERASMUS+. Konkrétně ve Velké Británii, Nizozemí, Belgii, Německu, Španělsku a Polsku.  Publikoval vysokoškolská skripta Business Studies, Doing Business in English a je autorem několika studijních opor pro výuku obecné a obchodní angličtiny. Úzce spolupracuje s vydavatelstvím Oxford University Press.

Jako člen řešitelských a projektových týmů se aktivně podílel a podílí na vědecké a projektové činnosti na škole, v projektech PROFED, Doing Business in the CR, Language Master a Poznej tajemství vědy. Po úspěšném absolvování jednosemestrálního studia získal ocenění k profesní zdatnosti podnikavého učitele na VŠP, a.s. V rámci svého pedagogického působení usiluje zejména o zvýšení znalosti odborného jazyka studentů a profesní orientaci výuky jazyků pro lepší uplatnění absolventů na trhu práce u nás i v zahraničí. Je aktivním členem Zahraničního výboru Moravskoslezského kraje.

K zálibám vedle péče o rodinu patří sport a poslech rockové hudby.

 

Pozice/funkce Vedoucí katedry Cizích jazyků
další členové skupiny