Rada pro vnitřní hodnocení

Rada pro vnitřní hodnocení je zřízena jako řídící, expertní, iniciační a koordinační orgán VŠPP zaměřený na projektování, implementaci a podporu fungování systému zajišťování kvality a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a dalších souvisejících činností VŠPP.

 

doc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D. – předseda

Ing. Vendula Fialová, Ph.D.

doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.

PaedDr. Jiří Mezulánik, CSc.

Ing. Zuzana Potočárová

doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D.

Bc. Petr Hošek

další členové skupiny