Akreditace MŠMT

Udělení Státního souhlasu působit jako soukromá VŠ a udělení akreditací:

Státní souhlas + udělení akreditací

Studijní program Typ programu Obor Forma Platnost
Ekonomika a management Bakalářský Aplikovaná informatika P, K 31. 12. 2024
Ekonomika a management Bakalářský Manažerská ekonomika P, K 31. 12. 2024
Ekonomika a management Bakalářský Podnikání P, K 31. 12. 2024
Ekonomika a management Bakalářský Podnikání a management v obchodě a službách P,K 31. 12. 2024
Právní specializace Bakalářský Právo v podnikání P, K 31. 12. 2024
Právní specializace Bakalářský Právo ve veřejné správě P, K 31. 12. 2024
Marketingové komunikace Bakalářský P, K 27. 10. 2023
Bezpečnostní studia Bakalářský P, K 01. 05. 2025
Obchodní a marketingový management Bakalářský P, K 11. 09. 2025
Podnikání a management Bakalářský P, K 13. 02. 2030
Účetnictví-Daně-Controlling Bakalářský P, K 11. 09. 2025
Ekonomika a management Navazující magisterský  Podnikání P, K 31. 12. 2024
Soukromoprávní studia Navazující magisterský Soukromoprávní studia P, K 31. 12. 2024
Marketingové komunikace Navazující magisterský P, K 27. 10. 2023
Podnikání a management Navazující magisterský P, K 10. 07. 2025
Obchodněprávní studia Navazující magisterský P, K 11. 09. 2025
Společný studijní program s Vysokou školou obchodní v Praze
Typ programu Obor Forma Platnost
Cestovní ruch a turismum Bakalářský P, K 17. 08. 2024
Digitální ekonomika a společnost Bakalářský P, K 17. 08. 2024
Tourism Bakalářský P, K 17. 08. 2024
Ekonomika a řízení služeb Navazující magisterský P,K 13. 02. 2025

P – prezenční; K – kombinovaná

Na základě vyhlášení zákona, kterým se mění zákon č. 137/2016 Sb, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, dochází k automatickému prodloužení aktuálně platných akreditací studijních programů / oborů.

Znění zákona – Prodloužení-platnosti-akreditací_novela

další členové skupiny