Vědecká rada

Vědecká rada představuje vrcholný orgán školy rozhodující zejména o její odborné profilaci.

 

Složení Vědecké rady Vysoké školy podnikání a práva

Interní část:

  1. doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. – Vysoká škola obchodní v Praze
  2. doc. Ing. Aleksandr Ključnikov, PhD. – Vysoká škola podnikání a práva
  3. RNDr. Jan Žufan, Ph.D., MBA – Vysoká škola obchodní v Praze
  4. doc. Ing. Luboš Janko, CSc. – Vysoká škola obchodní v Praze
  5. doc. Ing. Ľubomír Kmeco, Ph.D. – Vysoká škola obchodní v Praze
  6. doc. JUDr. Jan Kocina, Ph.D. – Vysoká škola podnikání a práva
  7. doc. JUDr. Ludmila Lochmanová, Ph.D. – Vysoká škola podnikání a práva
  8. doc. Ing. František Martinec, CSc. – Vysoká škola obchodní v Praze
  9. prof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc. – Vysoká škola podnikání a práva
  10. doc. Ing. Milan Paták, CSc. – Vysoká škola obchodní v Praze
  11. prof. Ing. Jiří Polách, CSc. – Vysoká škola podnikání a práva
  12. prof. Ing. Ján Piľa, Ph.D. – Vysoká škola obchodní v Praze
  13. prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D. – Vysoká škola podnikání a práva
  14. doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D. – Vysoká škola obchodní v Praze
  15. doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. – Vysoká škola podnikání a práva
  16. doc. JUDr. David Zámek, Ph.D., LL.M. – Vysoká škola podnikání a práva
  17. Dr. Martin Čepel, Ph.D., MBA, DBA  – Vysoká škola podnikání a práva

Externí část:

  1. prof. Ing. Jaroslav Belás, Ph.D. – Fakulta managementu a ekonomiky, Univerzita Tomáše Bati Zlín                      
  2. prof. Ing. Beáta Gavurová, Ph.D.  – Technická univerzita v Košicích                
  3. prof. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. – Katedra trestního práva, Právnická fakulta, Univerzita Karlovy               
  4. prof. Ing. Kamila Janovská, Ph.D. – Fakulta materiálově-technologická, VŠB – Technická univerzita Ostrava                        
  5. doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D. – Fakulta informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomická v Praze                   
  6. doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. – Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Univerzita Karlovy               
  7. prof. Ing. Boris Popesko, Ph.D. – Fakulta managementu a ekonomiky, Univerzita Tomáše Bati Zlín                      
  8. doc. PhDr. Zoltán Rózsa, PhD. – Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne                
  9. prof. Ing. Luboš Smrčka, CSc. – Fakulta podnikohospodářská, Vysoká škola ekonomická              
  10. Ing. Vojtěch Stehel, MBA, PhD. – Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích                   
  11. prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D. – Škoda Auto Vysoká škola‎                           
  12. doc. Ing. Lenka Švecová, Ph.D. – Ústav ekonomiky a managementu, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze                  
  13. prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. – Ústav ekonomiky a managementu, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze                  
  14. doc. Ing. Zuzana Vincúrová, PhD. – Fakulta ekonomie a podnikání, Paneurópská vysoká škola v Bratislavě
další členové skupiny