Veřejné dokumenty

ERASMUS CHARTER FOR HIGHER EDUCATION 2014 – 2020

dokument

THE GREEN PAPER „ENTREPRENEURSHIP IN EUROPE“ – DISKUSE O BUDOUCÍM PROGRAMU PODNIKATELSKÉ POLITIKY

dokument

PLNĚNÍ LISABONSKÉHO PROGRAMU SPOLEČENSTVÍ: PODPORA PODNIKATELSKÉHO SMÝŠLENÍ PROSTŘEDNICTVÍM VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSTVÍ

dokument

OZNÁMENÍ O ZAKNIHOVÁNÍ AKCIÍ

dokument

Strategický záměr VŠPP do roku 2030

dokument

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VŠPP DO ROKU 2020

dokument

Plán realizace Strategického záměru pro oblast vysokých škol 2022

dokument

Plán realizace Strategického záměru pro oblast vysokých škol 2021

dokument

Plán realizace Dlouhodobého záměru pro oblast vysokých škol 2020

dokument

Plán realizace Dlouhodobého záměru pro oblast vysokých škol 2019

dokument

Plán realizace Dlouhodobého záměru pro oblast vysokých škol 2018

dokument

další členové skupiny