Vnitřní předpisy

STATUT VŠPP

Statut VŠPP

Statut Rady pro vnitřní hodnocení

Statut Rady pro vnitřní hodnocení

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VŠPP

Studijní a zkušební řád (účinnost od 1. 9. 2022)

Studijní a zkušební řad (účinnost do 31. 8. 2022)

Studijní řád profesních studijních programů

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉ RADY VSPP

Jednací řád AR VŠPP

SMĚRNICE KVESTORA – POPLATKY SPOJENÉ SE STUDIEM

Poplatky spojené se studiem

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY VŠPP

Disciplinární řád pro studenty VŠPP

STIPENDIJNÍ ŘÁD

Stipendijní řád VŠPP

PRAVIDLA SYSTÉMU ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ A VNITŘNÍHO HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ VŠPP

Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a nimi souvisejících činností VŠPP

PRAVIDLA PRO POUŽÍVÁNÍ BECK-ONLINE UNI

Pravidla využívání Beck-online UNI

 

VNITŘNÍ PŘEDPISY V ANGLIČTINĚ

Disciplinary Code for Students

Lifelong Learning Code

Rules for the System of Quality Assurance of Education

Rules of Procedure of the Academic Council

Statutes

Study and Examination Regulations

 

VNITŘNÍ PŘEDPISY V RUŠTINĚ

Правила обеспечения и внутреннего контроля качества ИПП

Правила организации учебного процесса

Регламент академического совета

Регламент образования для взрослых

Устав ИПП

další členové skupiny