Výuková pracoviště

V zájmu vytvoření co nejlepších časových i ekonomických podmínek pro studenty působíme ve třech největších městech české republiky – Praze, Ostravě a v Brně.

Praha                                                                            Ostrava

 

 

 

 

                             

Brno

 

V Praze můžete na naší soukromé vysoké škole studovat: bakalářské obory ve dvou studijních programech. V programu ekonomika a management jsou to tyto bakalářské studijní obory: PodnikáníPodnikání a management v obchodu a službách.

V programu právní specializace máte na výběr bakalářské studijní obory: Právo v podnikání a Právo ve veřejné správě.

Navazující magisterské studium můžete v Praze studovat ve studijních oborech: Podnikání (Ing.) a Marketingové komunikace (Mgr.), přičemž oba navazující magisterské obory se vyučují formou prezenčního studia i kombinovaného (dálkového) studia.

Rovněž se můžete zapojit do profesně orientovaného studijního programu MBA pro manažery a podnikatele nebo do studijního programu LL.M. Právo v manažerské praxiOba profesně orientované studijní programy kladou důraz na vysokou kvalitu studia ve struktuře potřeb pro manažera v aktuálních podmínkách rozvoje společnosti.

 

V Ostravě vám naše vysoká škola nabízí: bakalářské obory ve dvou studijních programech.

V programu ekonomika a management máte na výběr dva bakalářské studijní obory: Podnikání a Podnikání a management v obchodu a službách.

V programu právní specializace naše vysoká škola nabízí dva bakalářské studijní obory: Právo v podnikání a Právo ve veřejné správě.

V Ostravě můžete studovat i magisterské studijní obory: Podnikání (Ing.) a Marketingové komunikace (Mgr.). Oba magisterské obory se vyučují formou prezenčního studia i kombinovaného (dálkového) studia.

V Ostravě můžete absolvovat také zkrácené bakalářské studium pro absolventy VOŠ ekonomického zaměření v oboru Podnikání formou kombinovaného studia v délce 3 semestry.

Rovněž se můžete zapojit do profesně orientovaného studijního programu MBA pro manažery a podnikatele nebo do studijního programu LL.M. Právo v manažerské praxiOba profesně orientované studijní programy kladou důraz na vysokou kvalitu studia ve struktuře potřeb pro manažera v aktuálních podmínkách rozvoje společnosti.

 

 V Brně můžete ve studijním programu ekonomika a management studovat bakalářské obor: Marketingové komunikace (Bc.) formou kombinovaného (dálkového) studia.

V Brně vám naše vysoká škola formou kombinovaného (dálkového) studia nabízí také možnost navazujícího magisterského studia ve studijním programu Marketingové komunikace (Mgr.).

další členové skupiny