Významní hosté

Naši vysokou školu pravidelně navštěvují hosté a významné osobností veřejného i společenského života. Setkání a besedy s nimi patří k doplňkovým prvkům výuky a významně rozšiřují studentům obzory. Tato setkání nám poskytují příležitost k osobní diskuzi a výměně názorů. V současném jubilejním roce budeme dále organizovat setkání a přednášky s podnikateli, ekonomy či umělci a budeme věnovat větší pozornost komunikaci s veřejností. V této kapitole pak budeme přinášet informace, fotografie či videa.

Předpoklady úspěšného podnikání – Andrej Babiš

Karel Janeček a jeho doporučení pro úspěšné podnikání