Náš tým

Kdo tvoří tým VŠPP? Kdo školu reprezentuje a kdo na naší škole přednáší a vyučuje? Jakou profesní a odbornou kariéru mají za sebou lidé na VŠPP? Odpovědi na tyto otázky naleznete právě zde, prostřednictvím prezentací pracovníků, kteří pečují o kompletní servis a chod školy. Zabezpečuji všechny řídící, vzdělávací, vědeckovýzkumné, společenské funkce. Věříme, že vám tyto informace pomohou při výběru studia na naší škole. Chcete-li se dozvědět více, můžete komunikovat přímo s jednotlivými členy našeho týmu – interními i externími.