Institut bezpečnostních a kriminologických studií

Ředitel Institutu bezpečnostních a kriminologických studií

doc. JUDr. David Zámek, Ph.D., LL.M.
T: +420 270 001 132, Edavid.zamek@vspp.cz

 

Členové institutu

JUDr. PhDr. Jana Firstová, Ph.D., LL.M.
T: +420 270 001 132, E: jana.firstova@vspp.cz

 

KONFERENCE

19.3.2019 – „Aktuálne otázky trestného práva v teórii a praxi“ – 7. ročník interdisciplinární celostátní vědecké konference s mezinárodní účastí. Akademičtí pracovníci Institutu bezpečnostních a kriminologických studií Vysoké školy podnikání a práva se dne 19. března 2019 aktivně zúčastnili interdisciplinární vědecké konference, na které byly diskutovány v teoretické i praktické rovině aktuální otázky trestního práva. Konference se uskutečnila na půdě Akadémie Policajného zboru v Bratislavě, která je již tradičním organizátorem této odborné akce. …celý text

 

31.10. – 1.11.2018 – Institut bezpečnostních a kriminologických studií se společně s katedrou práva VŠPP spolupodílel na organizaci vědecké konference Quo Vadis, bezpečnost měst a obcí v ČR II ve spolupráci s Institutem pro veřejnou správu Praha. Konference se konala pod záštitou poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, hejtmanky Karlovarského kraje a předsedkyně Asociace krajů Mgr. Jany Mračkové Vildumetzové ve dnech 31.10. a 1.11.2018 ve vzdělávacím středisku Institutu pro veřejnou správu Praha v Benešově. … celý text