Katedry

Vedoucí Katedry marketingu a hodnototvorných procesů


Členové katedry

 

Externí
Ing. Martin Běhůnek, MBA
doc. Ing. Petr Besta, Ph.D.
Bc. Šárka Bendová, MSc.
Ing. Ladislav Hádek
Ing. Šárka Janků, Ph.D.
Ing. Roman Kořán
Ing. Milan Postler, Ph.D.
prof. Ing. Vítězslav Zamarský, CSc.

 

Vedoucí Katedry podnikání a managementu


Členové katedry

 

Vedoucí Katedry ekonomie a společenských věd


Členové katedry

 

Vedoucí Katedry aplikované informatiky


Členové katedry

 

Externí
Mgr. Michal Belda, Ph.D.
RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.
Ing. Vladimír Janíček, Ph.D.
Ing. Tomáš Löster, Ph.D.
Ing. Eva Mištinová
Ing. Josef Myslín
Ing. Rudolf Pecinovský, CSc.
Mgr. Jana Syrovátková

 

Vedoucí Katedry práva


Členové katedry

 

Vedoucí Katedry jazyků


Členové katedry

 

Externí
Ing. Adam Fireš
Mgr. et Mgr. Lenka Fojtová
Mgr. Tomáš Potoček
Mgr. Roman Čeleda
RNDr. Lenka Přívětivá
PhDr. Janusz Karpeta