Katedry

Vedoucí Katedry marketingu a hodnototvorných procesů


Členové katedry

 

Vedoucí Katedry podnikání a managementu


Členové katedry

 

Vedoucí Katedry ekonomie a společenských věd


Členové katedry

 

Vedoucí Katedry aplikované informatiky


Členové katedry

 

Vedoucí Katedry práva


Členové katedry

 

Vedoucí Katedry jazyků


Členové katedry