Akademická rada

Akademická rada je nejvyšší vědecký orgán školy. Plní funkci  odborně tvůrčího poradního orgánu školy.

Má nejméně 12 členů, její předsedkyní je rektorka, popř. jím jmenovaný člen akademické rady.

Členy akademické rady mohou být akademičtí pracovníci, výzkumní pracovníci, vedoucí pracovníci významných podniků a institucí a další odborníci.

Akademická rada projednává zásadní otázky pedagogické činnosti, výzkumu a spolupráce s praxí. V její gesci je také tvorba dlouhodobého záměru školy a tvorba studijních programů.

Aktuální složení Akademické rady