Disciplinární komise

 

Pro studijní programy a obory uskutečňované v Praze:

  1. JUDr. PhDr. Jana Firstová Ph.D., LL.M.
  2. doc. JUDr. Ludmila Lochmanová, Ph.D.
  3. Roy Levinson (student)
  4. Zuzana Junová (studentka)

 

Pro studijní programy a obory uskutečňované v Brně a Ostravě:

  1. prof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc.
  2. prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D.
  3. Renáta Ševčík (studentka)
  4. Alena Zuzaníková (studentka)