Jak přemýšlíme

Vysoká škola podnikání a práva se sídlem v Praze na Vltavské ulici poskytuje vysokoškolské vzdělání, podnikatelské myšlení, teoretické znalosti i praktické dovednosti požadované praxí. Posláním školy je připravovat odborníky v oblasti práva, podnikání a informatiky. Uplatnitelnost absolventů v praxi je pro nás zásadní. Studium je proto zaměřeno na praxi a požadavky zaměstnavatelů.

Vychováváme podnikatele, manažery a specialisty, kteří jsou úspěšní ve svých oborech. Vedení školy sleduje moderní trendy terciárního vzdělávání a rozvíjí je. V zájmu vytvoření co nejlepších časových i ekonomických podmínek pro studenty působíme ve třech největších městech české republiky – Praze, Ostravě a v Brně.

Vysoká škola podnikání a práva chce být jednou z nejlepších vzdělávací institucí na českém trhu. Chceme být atraktivním partnerem pro studenty, pedagogy i zaměstnavatele.

HODNOTY

  • INOVACE – náš přístup k tvorbě nabídky nových oborů vzdělávání, výukových metod, organizace výuky
  • UNIKÁTNÍ KOMBINACE – vyučujeme obory, předměty a témata v aktuálním právním rámci konkurenčního trhu ČR a EU pro co jejich nejefektivnější využití v podnikatelské či manažerské praxi
  • PODNIKAVOST – chápeme jako inovativní a kreativní filosofii řízení udržitelného úspěchu na konkurenčních komerčních trzích
  • KOMPETENČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ – studium, které přináší optimální kombinaci teoretických znalostí a praktických dovedností
  • PARTNERSTVÍ – máme zájem být dobrým partnerem jak pedagogům, studentům a absolventům, tak jiným školám a komerčním subjektům
  • VLASTNÍ CESTOU – nebojíme se kreativity, a je-li to v zájmu efektivnější výuky, nebojíme se experimentovat
  • MYŠLENKOVÝ TRUST – jsme otevřeným centrem myšlenek, znalostí, zkušeností, názorů, které sdílíme směrem ke studentům i veřejnosti
  • ÚSPĚCH – věříme, že když jsme sami úspěšní, můžeme cestu za úspěchem ukázat našim současným i budoucím studentům
  • SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST – VŠPP je tradičním členem Národního programu kvality ČR