Kdo jsme

Kdybychom začali stářím či tradicí, měli bychom hned na začátku problém s představením. Jsme totiž nejnovější soukromá vysoká škola u nás, která ovšem vznikla spojením dvou téměř nejstarších, nejtradičnějších škol s více než 2x15letou tradicí. Jsme tedy mladí, nebo tradiční?

Vysoká škola podnikání a práva je soukromou vysokou školou neuniverzitního typu. Vznikla spojením renomovaných vysokých škol VŠMIEP Praha a VŠP Ostrava. Nabízí bakalářské studium v oborech: Podnikání, Informatika a Právo. Součástí výuky je také navazující magisterský program Podnikání s titulem Ing. a navazující magisterský program Soukromoprávní studia s titulem Mgr.. Všechny nabízené studijní obory jsou unikátním způsobem kombinovány pro aktuální potřeby současného konkurenčního trhu. Škola se zaměřuje na tzv. kompetenční vzdělávání, kdy cílem je praktická využitelnost získaných znalostí a dovedností, záměrem pak nulová nezaměstnanost absolventů. Vysoká škola podnikání a práva nabízí také komplexní program celoživotního vzdělávání. Studovat je možné na výukových pracovištích v Praze, Ostravě, Brně. Výuková střediska máme v Sokolově, Pardubicích a Olomouci.

 

Vysoká škola podnikání a práva přinese jistoty i kvalitu výuky

… zkušení vyučující, velmi komfortní zázemí a přístup na vysoké úrovni. Nově nastupující studenti pak budou mít ještě větší výběr oborů studií. To vše bude postaveno na velmi solidní ekonomické základně, která je v současné době nutností…
(ČTK)

Instituce VŠPP vzniká ze zdravého základu

Obě vysoké školy se řadí do první desítky nejúspěšnějších vysokých škol z hlediska uplatnitelnosti svých absolventů na trhu práce. Obě školy jsou finančně stabilní od svých počátků, zakládají si na moderních metodách výuky a vysoké kvalifikovanosti profesorského sboru. Obě školy fungují již 15 let a v současné době na každé z nich studuje více než tisíc studentů.
(Hospodářské noviny)

Vysoká škola podnikání a práva (VŠPP) vznikla sloučením dvou renomovaných vysokých škol. Založily ji Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva (VŠMIEP) se sídlem v Praze a Vysoká škola podnikání (VŠP) z Ostravy. Obě školy úspěšně fungovaly na trhu dohromady víc než 28 let. Počtem studentů patří nová škola k 5 největším v zemi. Spojení toho nejlepšího z obou škol dává naději, že vzniklo něco minimálně dvakrát kvalitnějšího.
(kvestor VŠPP)

Naše škola nabízí nadstandardní flexibilitu, velkou schopnost přizpůsobení se potřebám pracujících studentů – manažerů a podnikatelů. A oni to oceňují svou důvěrou. Ano, téměř polovina všech našich tzv. dálkových studentů jsou lidé, kterým je víc než 35 let, výjimkou nejsou ani studenti nad padesát. Dávno pracují, mají své úspěšné kariéry, své prosperující firmy, ale to jim nestačí. Výjimkou nejsou ani ti, kteří už nějaké VŠ vzdělání mají, ale chtějí získat další. Chtějí mít aktuální informace ze svých oborů, chtějí mít právní povědomí, chtějí se naučit lépe podnikat, chtějí získat kreativitu a větší podnikavost. A my jim umožňujeme studovat o víkendech, ve večerních hodinách, pomáháme jim, aby se nemuseli starat o zbytečnosti, aby mohli jen studovat.
(RNDr. Michal Bejček, PhD. – vedoucí katedry IT, učitel IT předmětů)