Rada pro vnitřní hodnocení

Rada pro vnitřní hodnocení je zřízena jako řídící, expertní, iniciační a koordinační orgán VŠPP zaměřený na projektování, implementaci a podporu fungování systému zajišťování kvality a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a dalších souvisejících činností VŠPP.

Rada pro vnitřní hodnocení je tvořena předsedou rady pro vnitřní hodnocení a šesti stálými členy s rozhodovacími hlasy a případně přizvanými odborníky podle povahy projednávané problematiky.

Rada pro vnitřní hodnocení kvality VŠPP_2019